Oferta pracy na stanowisku: Magazynier

Oferta pracy na stanowisku: Magazynier

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:  Magazynier

Numer referencyjny: Magazyn

Miejsce pracy: siedziba firmy Babice k. Raciborza

Zadania:

– przyjęcie towaru na magazyn
– kompletacja towaru oraz ich wydawanie/wysyłka z magazynu
– przechowywanie składowanego towaru
– dbałość o porządek na magazynie
– polepszanie stanowiska pracy

Oczekiwania:

– uczciwość
– rzetelność
– umiejętność pracy w zespole
– praktyczna znajomość obsługi komputera
– prawo jazdy kat.B
– mile widziane uprawnienie do obsługi wózków widłowych

Co oferujemy?

– pracę w dynamicznym zespole,
– atrakcyjne i motywujący system zatrudnienia,
– stabilizację zawodową poprzez umowę o pracę na pełny etat,
– dalszą możliwość rozwoju zawodowego jak i finansowego,

Liczba stanowisk: 1.

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
rekrutacja@pivexin-tech.pl

w temacie wiadomości proszę wpisać „magazynier”

Warunkiem przyjęcia dokumentów jest umieszczenie na nich stosownej klauzuli.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (ADO), jest Pivexin Technology Sp. z o.o. Babice ul. Wyrobiskowa 4, 47-440 Nędza NIP: 6391920505.

W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Pytania dotyczące zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres email: odo@pivexin-tech.pl

Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.
Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo
do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
Informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak są niezbędne dla wykonania procesu rekrutacji.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili Pan/Pani ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji:

Zgoda na proces bieżącej oraz przyszłej rekrutacji – 2 lata;

Zgoda na proces bieżącej rekrutacji – po zakończeniu rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

W przypadku bieżącej i przyszłej rekrutacji – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie bieżącej i przyszłej rekrutacji na stanowisko Magazynier, ogłoszonego 31 stycznia 2019 r. i prowadzonego przez firmę Pivexin Technology Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

W przypadku bieżącej rekrutacji – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie bieżącej rekrutacji na stanowisko Magazynier, ogłoszonego 31 stycznia 2019 r. i prowadzonego przez firmę Pivexin Technology Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.